moderné technológie v synergii so zdravou prírodou

O nás

Ponúkame moderné technológie v synergii so zdravou prírodou

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike inštaláciou fotovoltaických panelov, batériových úložísk.
V doprave cestou prestavby áut so spaľovacím motorom na elektrické a v poľnohospodárstve osvetou eko prospešných technológií.

O nás

Ponúkame moderné technológie v synergii so zdravou prírodou

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike inštaláciou fotovoltaických panelov, batériových úložísk. V doprave cestou prestavby áut so spaľovacím motorom na elektrické a v poľnohospodárstve osvetou eko prospešných technológií.

Ponúkame moderné technológie v synergii so zdravou prírodou

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike inštaláciou fotovoltaických panelov, batériových úložísk.
V doprave cestou prestavby áut so spaľovacím motorom na elektrické a v poľnohospodárstve osvetou eko prospešných technológií.

Ponúkame moderné technológie v synergii so zdravou prírodou

O nás

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike inštaláciou fotovoltaických panelov, batériových úložísk. V doprave cestou prestavby áut so spaľovacím motorom na elektrické a v poľnohospodárstve osvetou eko prospešných technológií.

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike inštaláciou fotovoltaických panelov, batériových úložísk. V doprave cestou prestavby áut so spaľovacím motorom na elektrické a v poľnohospodárstve osvetou eko prospešných technológií.

Enviroment

Chceme pomáhať hľadať riešenia na príčiny enviro problémov neriešiť len ich dôsledky.

Služby

Našim cieľom sú zrozumiteľné a jednoduché služby a produkty, atraktívne pre zákazníka.

Obnova

Podporujeme cirkulačnú politiku/ekonomiku, nie všetko riešiť cez výrobu a kúpu nového.

Hodnoty

Uvedomujeme si hodnotu v už vyrobenom napriek tomu nechceme byť (nie sme) spiatočnícky, veríme v zmysel správnej aplikácie modernizácie a recyklácie.

Napredovanie

Sme zástancami a podporovateľmi napredovania, nového vývoju, nových lepších technológii avšak s prihliadnutím na environmentálne dôsledky v širšom kontexte.

Misia

Od vývoja k predaju pracujeme na tom aby sme ponúkali relevantnú hodnotu, nie riešenia pod „zelenou“ osvetou neschopné prežitia na trhu.

Enviroment

Chceme pomáhať hľadať riešenia na príčiny enviro problémov neriešiť len ich dôsledky.

Služby

Našim cieľom sú zrozumiteľné a jednoduché služby a produkty, atraktívne pre zákazníka.

Obnova

Podporujeme cirkulačnú politiku/ekonomiku, nie všetko riešiť cez výrobu a kúpu nového.

Misia

Od vývoja k predaju pracujeme na tom aby sme ponúkali relevantnú hodnotu, nie riešenia pod „zelenou“ osvetou neschopné prežitia na trhu.

Napredovanie

Sme zástancami a podporovateľmi napredovania, nového vývoju, nových lepších technológii avšak s prihliadnutím na environmentálne dôsledky v širšom kontexte.

Hodnoty

Uvedomujeme si hodnotu v už vyrobenom napriek tomu nechceme byť (nie sme) spiatočnícky, veríme v zmysel správnej aplikácie modernizácie a recyklácie.

Projekty

Prispievame k zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike a doprave

 • poradenstvo predaj a inštalácia fotovoltaických systémov
 • predaj a inštalácia batériových úložísk
 • poradenstvo, predaj a inštalácia nabíjacích (EV) staníc pre elektromobily
 • prestavba vozidiel so spaľovacím motorom na elektrické – retrofit

Prispievame k zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike a doprave

 • poradenstvo predaj a inštalácia fotovoltaických systémov
 • predaj a inštalácia batériových úložísk
 • poradenstvo, predaj a inštalácia nabíjacích (EV) staníc pre elektromobily
 • prestavba vozidiel so spaľovacím motorom na elektrické – retrofit

Prispievame k zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike a doprave

 • poradenstvo predaj a inštalácia fotovoltaických systémov
 • predaj a inštalácia batériových úložísk
 • poradenstvo, predaj a inštalácia nabíjacích (EV) staníc pre elektromobily
 • prestavba vozidiel so spaľovacím motorom na elektrické – retrofit

Edukatívne včelárstvo, podpora lokálneho agro hospodárstva, podpora CSA 

Pomáhame osvetou ekologického chovu a pestovania

 • edukatívne včelárstvo, ZŠ – včelársky krúžok
 • chov mestských včelstiev
 • podpora CSA (community supported agronomy / komunitou podporované hospodárstvo)
 • agrokruhy, hitech skleníky, ekologické vodné hospodárstvo

Edukatívne včelárstvo, podpora lokálneho agro hospodárstva, podpora CSA 

Pomáhame osvetou ekologického chovu a pestovania

 • edukatívne včelárstvo, ZŠ – včelársky krúžok
 • chov mestských včelstiev
 • podpora CSA (community supported agronomy / komunitou podporované hospodárstvo)
 • agrokruhy, hitech skleníky, ekologické vodné hospodárstvo

Edukatívne včelárstvo, podpora lokálneho agro hospodárstva, podpora CSA 

Pomáhame osvetou ekologického chovu a pestovania

 • edukatívne včelárstvo, ZŠ – včelársky krúžok
 • chov mestských včelstiev
 • podpora CSA (community supported agronomy / komunitou podporované hospodárstvo)
 • agrokruhy, hitech skleníky, ekologické vodné hospodárstvo

Veríme, že byť šťastný nie je otázka šťastia ale správneho bytia 🙂

 • online komunita vyrovnaných ľudí s chuťou robiť správne veci a podeliť sa s postupom
 • každý môže byť niečí mentor v nejakej oblasti, učiteľ žiakom a žiak učiteľom
 • klub obyčajne výnimočných ľudí
 • propagácia nielen Stoicizmu

Veríme, že byť šťastný nie je otázka šťastia ale správneho bytia 🙂

 • online komunita vyrovnaných ľudí s chuťou robiť správne veci a podeliť sa s postupom
 • každý môže byť niečí mentor v nejakej oblasti, učiteľ žiakom a žiak učiteľom
 • klub obyčajne výnimočných ľudí
 • propagácia nielen Stoicizmu

Edukatívne včelárstvo, podpora lokálneho agro hospodárstva, podpora CSA 

Pomáhame osvetou ekologického chovu a pestovania

 • edukatívne včelárstvo, ZŠ – včelársky krúžok
 • chov mestských včelstiev
 • podpora CSA (community supported agronomy / komunitou podporované hospodárstvo)
 • agrokruhy, hitech skleníky, ekologické vodné hospodárstvo

Veríme, že byť šťastný nie je otázka šťastia ale správneho bytia 🙂

 • online komunita vyrovnaných ľudí s chuťou robiť správne veci a podeliť sa s postupom
 • každý môže byť niečí mentor v nejakej oblasti, učiteľ žiakom a žiak učiteľom
 • klub obyčajne výnimočných ľudí
 • propagácia nielen Stoicizmu

Krátkodobý prenájmom kamenných chalúp. kameN, drevO a trávA,

 • zachovaný pôvodný zrekonštruovaný stav
 • pôvodné materiály a technologické postupy
 • čo najjednoduchší prístup k oddychu
 • čo najjednoduchší prístup k životu
 • po vodu do studne, po jedlo do záhrady, po drevo do lesa

Krátkodobý prenájmom kamenných chalúp. kameN, drevO a trávA,

 • zachovaný pôvodný zrekonštruovaný stav
 • pôvodné materiály a technologické postupy
 • čo najjednoduchší prístup k oddychu
 • čo najjednoduchší prístup k životu
 • po vodu do studne, po jedlo do záhrady, po drevo do lesa

Krátkodobý prenájmom kamenných chalúp. kameN, drevO a trávA,

 • zachovaný pôvodný zrekonštruovaný stav
 • pôvodné materiály a technologické postupy
 • čo najjednoduchší prístup k oddychu
 • čo najjednoduchší prístup k životu
 • po vodu do studne, po jedlo do záhrady, po drevo do lesa

Alternatíva rýchleho občerstvenia formou predpripravených jedál v opätovne použiteľných obaloch – obedároch.

Budujeme sieť denných barov, rýchleho občerstvenia „tiffin“ v obedároch

 • denné bary – kaviarne
 • rozvoz formou obedárov
 • využitie opätovne použiteľných obalov
 • slovenské a indické jedlá
 • koncept samostatných zložiek menu

Alternatíva rýchleho občerstvenia formou predpripravených jedál v opätovne použiteľných obaloch – obedároch.

Budujeme sieť denných barov, rýchleho občerstvenia „tiffin“ v obedároch

 • denné bary – kaviarne
 • rozvoz formou obedárov
 • využitie opätovne použiteľných obalov
 • slovenské a indické jedlá
 • koncept samostatných zložiek menu

Alternatíva rýchleho občerstvenia formou predpripravených jedál v opätovne použiteľných obaloch – obedároch.

Budujeme sieť denných barov, rýchleho občerstvenia „tiffin“ v obedároch

 • denné bary – kaviarne
 • rozvoz formou obedárov
 • využitie opätovne použiteľných obalov
 • slovenské a indické jedlá
 • koncept samostatných zložiek menu

„Trading floor“ koncept komunitného obchodovania trhov na jednom mieste v čase.

Spolupracujeme v Coworking Trading Center

 • návrat k tradičnému obchodovaniu osobne na mieste za pomoci sw technológii v trhu
 • online realita v kombinácii s lokálnym prostredím
 • mentoring v dennom aj dlhodobom trading-u
 • možnosť vyskúšania stresovej atmosféry „davu“ s rozhodnutiami v reálnom čase

 

„Trading floor“ koncept komunitného obchodovania trhov na jednom mieste v čase.

Spolupracujeme v Coworking Trading Center

 • návrat k tradičnému obchodovaniu osobne na mieste za pomoci sw technológii v trhu
 • online realita v kombinácii s lokálnym prostredím
 • mentoring v dennom aj dlhodobom trading-u
 • možnosť vyskúšania stresovej atmosféry „davu“ s rozhodnutiami v reálnom čase

 

„Trading floor“ koncept komunitného obchodovania trhov na jednom mieste v čase.

Spolupracujeme v Coworking Trading Center

 • návrat k tradičnému obchodovaniu osobne na mieste za pomoci sw technológii v trhu
 • online realita v kombinácii s lokálnym prostredím
 • mentoring v dennom aj dlhodobom trading-u
 • možnosť vyskúšania stresovej atmosféry „davu“ s rozhodnutiami v reálnom čase

 

Radi vám povieme viac

Kontakt

BB-POINT, s. r. o.

Adresa

Radvanská 21, 974 05
Banská Bystrica


Kontakt

Email : bbpoint@bbpoint.sk
Tel.č. : 0908 384 084

Ďalšie info

IČO : 36029173

IČ DPH : SK2020086849

Tatra banka, a.s., 2620480948/1100

Sledujte nás